Uvod u solarnu energiju

Sunce daje energiju koja održava život na Zemlji, oblikuje vrijeme i klimu te predstavlja glavni izvor elektromagnetskog zračenja i neiscrpan izvor obnovljive energije.

Snaga sunčevog zračenja iznosi oko 3,3 x 1027 kWh na godinu od čega samo mali dio stigne na Zemlju. Zemlja od Sunca godišnje dobiva oko 1,07 x 1018 kWh energije što je još uvijek nekoliko puta više nego što iznosi ukupna potrošnja svih primarnih izvora energije na Zemlji u godinu dana.

Upravo zbog svih tih spoznaja, uvjereni smo, da se energija mora dobivati iz novih izvora jer činjenice govore da su konvencionalni izvori energije - ugljen, plin, nafta te nuklearna goriva - ograničeni i iscrpljivi. Osim problema nestanka konvencionalnih izvora energije postoji i problem zagađenja koji nastaje prilikom iskorištavanja tih izvora energije te utjecaj na globalno zatopljenje Zemlje.

Korištenjem Sunčeve energije ostvaruje se usklađeni odnos ekonomskog i ekološkog cilja čovječanstva te se može ostvariti veliki gospodarski napredak i rast bez narušavanja ekološkog sustava koji je prirodna zajednica svih živih bića našeg planeta.

Ako uzmemo u obzir visoku cijenu energije dobivenu iz tradicionalnih izvora energije te učestalo povećanje cijena barela nafte na svjetskom tržištu bez pretjerivanja možemo zaključiti da će korištenje sunčeve energije u budućnosti postati unosan posao. Ne smijemo zaboraviti da tradicionalni izvori energije postaju sve ograničeniji jer polako nestaju, eko propisi iz godine u godinu sve su stroži a okoliš nam mora postati bitna stavka kako bi ga očuvali za buduće generacije.

Teoretski gledano, potencijal sunčevog zračenja daleko nadmašuje potencijal svih ostalih obnovljivih izvora energije – vodene energije, energije vjetra te energije dobivene iz biomase.

Želimo posebno naglasiti da Hrvatska s oko 1111 otoka, što većih što manjih, priobalja i zaobalja ima nevjerojatan potencijal za iskorištavanje sunčeve energije. Obala tu prednjači no i ostali dijelovi Hrvatske imaju potencijala te bi zemlja u cjelini trebala biti zainteresirana za opskrbu električnom energijom pomoću fotonaponskih sustava. Hrvatska bi trebala iskoristiti domaće znanje i mudrost što se tiče korištenja sunčeve energije kako bi postala energetski efikasnija, neovisnija i naprednija zemlja u svim aspektima – od gospodarskog do ekološkog. Za veliki dio otoka Lijepe naše čak ni nema druge alternative do napajanja sunčevom energijom.

Iako ima izrazito povoljne uvjete za iskorištavanje sunčeve energije, neusporedivo povoljnije od ostalih zemalja, nažalost Hrvatska se nalazi na samom dnu Europe po broju ugrađenih solarnih sustava i pretvorbi sunčevog zračenja u električnu.

sunčevo zračenje

Klijenti

swatch
dukat
lth
rockwool
pliva
lpt